Ninjutsu – Arti Marziali classiche giapponesi a Padova

Ninjutsu Padova – Ninja Training for Women – Lezione Gratuita

Ninjutsu Padova – Ninja Training for Women – Lezione Gratuita

Mar 8, 2019

Ninjutsu Padova – Ninja Training for Women – Lezione Gratuita
Venerdì 8 Marzo 2019 ore 21.00
Presso Ninjutsu Padova – Tsukiyo Bujinkan dojo

Ninjutsu Padova – Lezione mensile – Jōshō – Salire

Ninjutsu Padova – Lezione mensile – Jōshō – Salire

Mar 1, 2019

Ninjutsu Padova – Lezione mensile – Jōshō – Salire
LEZIONE MENSILE PER I RESIDENTI FUORI PADOVA
Domenica 3 marzo 2019, ore 9,30