Ninjutsu – Arti Marziali classiche giapponesi a Padova

Ninjutsu Padova – Lezione mensile – Jumonji no Kata – La forma a croce

Ninjutsu Padova – Lezione mensile – Jumonji no Kata – La forma a croce

Apr 19, 2018

Ninjutsu Padova – Lezione mensile – Jumonji no Kata – La forma a croce
LEZIONE MENSILE PER I RESIDENTI FUORI PADOVA
Domenica 22 aprile 2018, ore 9,00

Ninjutsu Padova – Free Ninja Training – Lezione Aperta Gratuita

Ninjutsu Padova – Free Ninja Training – Lezione Aperta Gratuita

Apr 1, 2018

Ninjutsu Padova – Free Ninja Training – Lezione Aperta Gratuita
Mercoledì 4 Aprile 2018 ore 20.30
Presso Ninjutsu Padova – Tsukiyo Bujinkan dojo